پیشنهادات برای بازسازی منزل به صورت شخصی

نقاشی ظریف کاری در بازسازی منزل

برای جلوگیری از رنگی شدن دست میتوان درهای پلاستیکی قوطی های رنگ به اندازه قلم رنگ سوراخ کرده و قلمو را برعکس از در رد میکنیم تا رنگی که  برمیگردد روی دست نریزد

اگر قوطی وایتکس را از قسمت روبه روی دسته برش دهیم میتوانیم مقداری رنگ داشته باشیم تا در بازسازی منزل از رنگ داخل ظرف برش خورده برای ظریف کاری استفاده کنیم.

دریل کردن بعد از بازسازی خانه و دکوراسیون داخلی

از دیگر نکات دیگر برای بازسازی منزل یا تغییر دکوراسیون داخلی استفاده کم از دریل است اما برای جلوگیری از ریختن پودر دیوار میتوانیم استیکر را نصف کرده و زیر محل سوراخ شدن دیوار قرار دهیم تا پودر دیوار در منزل پخش نشود

 

 

از نکات مهم بازسازی منزل برای سوراخ کردن دیوار دیگر نمیتوان از استیکر استفاده کرد اما میتوان با سوراخ کردن در بطری با دریل همانند فیلم گرده خارج شده از سقف را داخل در بطری جمع کنیم تا در فضای خانه پخش نشود و در داخل چشم و مو خودتان نرود

نکات مهم بازسازی منزل و کار با دریل

نکات مهم بازسازی منزل را میتوان به استفاده بهینه از ابزارها نیز نام برد برای مثال اگر نیاز به پرگار داریم برای دایره کشیدن میتوان از از متر استفاده کنید. اگر متر را با دریل سوراخ کنیم میتوانیم دایره های دقیق را با متر درست کنیم.

بازسازی منزل به صورت شخصی و سوراخ کاری سقف

یکی دیگر از نکات بازسازی خانه که اغلب افراد به آن توجه نمیکنند سوراخ کردن دیوار بیشتر از اندازه رور پلا ک است برای استفاده از این نکته میتوان با زدن چسب روی مته دریل سوراخ را به اندازه درست کرد