دعوت به همکاری در بازسازی ۲۴

افراد متقاضی در همکاری با گروه بازسازی ۲۴

تلفن مشاوره برای پروژه های اجرایی مخاطبین محترم میباشد لطفا فعال مختصص که قصد همکاری با بازسازی ۲۴ را دارا میباشند با شماره مشاوره تماس نگیرند و فقط از طریق ایمیل در ارتباط باشند

شماره مشاوره:
۰۹۲۱۶۴۴۸۰۵۶

ساعات مشاوره:
۸:۰۰_۲۲:۰۰

تمام روزهای هفته

هزینه مشاوره حضوری کارشناسان بازسازی ۲۴

محدوده ۵۰ کیلومتری تهران ۲۰۰ هزار تومان

محدوده ۵۰ تا ۱۰۰ کیلومتری تهران ۳۰۰ هزار تومان

محدوده ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلومتری تهران ۴۰۰ هزار تومان

شماره کارت: ۴۵۴۴_۶۰۱۸_۲۹۱۰_۵۰۲۲
حمیدرضا فیضی بانک پاسارگاد